Sign In

Паркинг

Информацията относно паркинга ще Ви бъдат изпратена ден преди Вашето настаняване.

За да проверите информация за такси и работно време на СИНЯ ЗОНА, моля изберете града, в който ще отседнете

Режим на паркиране – в работни дни от 08.00 часа до 18.00 часа и събота от 09:00 часа до 14:00 часа

Времетраене на кратковременното паркиране – от 30 минути до 3 часа

Таксата за кратковременно паркиране или престой на МПС на терените общинска собственост определени като “Зелена зона” по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора е:
0.50 лв.– за 30 минути;
1.00 лв.– за 60 минути;
1.50 лв.– за 90 минути;
2.00 лв.– за 120 минути;
2.50 лв.– за 150 минути;
3.00 лв.– за 180 минути.

ЗАПЛАЩАНЕТО СТАВА С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАКУПЕН ОТ ШОФЬОРА ТАЛОН ИЛИ ИЗПРАТЕН SMS НА НОМЕР 1342.

1. ЧРЕЗ ТАЛОН
Времетраенето на кратковременното паркиране със закупен талон е не по-малко от 30 минути и не повече от 3 часа.

При паркиране на автомобил в „Зелена зона” шофьорът е длъжен да постави талон за платена такса за паркиране зад предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън.

2. ЧРЕЗ SMS
Времетраенето на кратковременното паркиране с изпратен SMS е не по-малко от 1 час и не повече от 3 часа.

С един SMS се заплаща 1.00 лв. за 1 час престой в Зелена зона.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационнен номер на автомобила.
Пример: СТ 1234 СА – правилно; ST 1234 SA – неправилно.

Ако заплатеното време изтича, няколко минути преди това, гражданите ще получават съобщение да заплатят отново или да напуснат зоната. Ако го направят, времето за паркиране автоматично се удължава с още 1 час.

ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНИ АВТОМОБИЛИ
Принудително преместените автомобили се транспортират до паркинг, южно от бул.”Никола Петков” (до СБА) и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.

Таксата за принудително преместване на неправилно паркирани превозни средства е в размер на 45.00 лв., а когато преместването се преустанови на място – в размер на 20.00 лв.
Таксата за отговорно пазене в предназначено за целта място на преместеното по реда на чл. 168, ал.1 от ЗДвП ППС е в размер на 1.20 лв. на час считан от момента на уведомяване на РПУ.
Телефон 0800 157 37

Синя Зона

Общинският съвет определя „синя зона” за паркиране на ППС, с допустима максимална маса до 2.5. т. и на автобуси до 12 пътнически места в определени часове на денонощието, на улици и площади публична общинска собственост, в ЦГЧ.

Платеното паркиране е в часовия диапазон от 09:00 часа до 19:00 часа.
Въвеждането в есплоатация на участъци от зоната за платено паркиране и въвеждането на временни и постоянни ограничения при паркиране в синя зона, се извършва със заповед на Кмета, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общински съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци от ЗПП.

Със заповед, кметът може да ограничи временно – за срок до 14 дни, частично или цялостно ползването на участъци от „синя зона” в случай на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер.
Зоните за платено паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране в синята зона; размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й; принудителните мерки, които се прилагат.

Таксата за платено паркиране се определя от Общинския съвет.

Пълен списък от улици, площади и райони, обхващащи зона за платено и безплатно паркиране в Бургас.

Вижте указателните табели в Синя Зона Бургас.

Правила в Синя Зона, които всеки един гост или гражданин на град Бургас е длъжен да спазва.

Можете да направите справка за Вашият абонамент по постоянно местожителство

bg_BG